Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pisaliśmy już o tym (link do artykułu), że niezależnie od zakresu świadczonych usług, firmy zazwyczaj nie obejdą się bez księgowości. Podsumowaliśmy, że każdy przedsiębiorca powinien jednoznacznie odpowiedzieć sobie na kilka pytań, aby doprecyzować, czego tak naprawdę oczekuję od dobrej księgowej, a zwłaszcza na pytanie, czy poszukuje partnera do biznesu z odpowiednimi kwalifikacjami, czy woli mieć problem odhaczony jak najmniejszym kosztem.

Firma dokonała wyboru — zatrudniła dobrą księgową. Faktury zakupowe wpływają, faktury sprzedażowe trafiają do adresatów. Zaliczki na podatki dochodowe odprowadzane do 20. dnia miesiąca, a zaliczki na VAT przekazane fiskusowi do 25. dnia miesiąca. Wszystko terminowo — przynajmniej na stan wiedzy przedsiębiorcy, ponieważ nie po to zleca pewne usługi, aby patrzeć księgowej na ręce. Księgową zatrudnia po to, aby dopełnić wymogów sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa, zapewniając bezpieczeństwo swojego biznesu przed urzędem skarbowym. Skoro księgowy prowadzi księgi, to z pewnością weźmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy w księgach rachunkowych, prawda? Czy księgowy na pewno ponosi odpowiedzialność za własną księgowość?

Kto ponosi odpowiedzialność za księgowość?


Fakt, że księgowy NIE ponosi odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych w firmie, to zaskoczenie dla wielu przedsiębiorców. Zgodnie z art. 4. ust. 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości to właśnie kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą. Należy podkreślić, iż w przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków księgowych, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Nie ulega zatem wątpliwości, że kierownik jednostki NIGDY nie pozbędzie się odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawy mają się podobnie w przypadku odpowiedzialności kierownika jednostki oraz organu nadzorującego za sprawozdania jednostki. Kolejny artykuł wyżej wymienionej ustawy, czyli art. 4a mówi o tym, że są oni zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdania finansowe, skonsolidowane sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie. Gdyby spółce wyrządzono szkodę działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie omawianych obowiązków, wówczas kierownik jednostki oraz członkowie organu nadzorującego jednostki ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Czy przedsiębiorca ma jakieś wyjście z tej patowej sytuacji, skoro w ustawie o rachunkowości jest wskazane jasno, że to nie księgowy, lecz kierownik jednostki odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych? Rozwiązanie nasuwa się jedno: ponownie warto spojrzeć na to, z kim podejmujemy współpracę. Na rynku występują firmy, które oferują dwupoziomową kontrolę finansów przedsiębiorstw – od księgowości po usługi biegłych rewidentów, działających pod firmami o statusie firm audytorskich. Trzeba tylko dobrze poszukać.

Może to właśnie nasze podejście do prowadzenia działalności gospodarczej będzie tym, które podzielasz i nawiążemy długofalową współpracę nie tylko na polu obsługi księgowej? Przekonaj się i napisz!

Formularz kontaktowy:

Imię i Nazwisko
To pole jest wymagane!
Prosimy o podanie imienia i nazwiska
Adres email
To pole jest wymagane!
Prosimy o podanie adresu email
Numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
 • - Wybierz, którą usługą jesteś zainteresowany/a lub wpisz temat poniżej -
 • Outsourcing Usług Księgowych
 • Audyty Finansowe oraz Księgowe
 • Administracja i Controlling
 • Doradztwo Prawne oraz Podatkowe
 • Szkolenia i Konferencje
 • Rejestracja i Likwidacja Firm
 • Usługi Biegłego Rewidenta
 • Doradztwo Gospodarcze
- Wybierz, którą usługą jesteś zainteresowany/a lub wpisz temat poniżej -
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
 • - Skąd się o nas Pan/Pani dowiedział/a? -
 • Social media
 • Grupa na Facebooku
 • Polecenie
 • E-mail marketing
 • Strona WWW
 • Ulotka
 • Inne
- Skąd się o nas Pan/Pani dowiedział/a? -
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Temat wiadomości
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Treść wiadomości...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Scroll to Top
Przewiń do góry