Doradztwo Gospodarcze

Spójrz na firmę z szerszej perspektywy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej firmy.

Bardzo trudno doradzić gospodarczo, jeśli nie mamy wglądu w kondycję finansową przedsiębiorstwa. Rzeczywisty obraz firmy można uzyskać na wiele sposobów, aby sprawić, że nabierze wiatru w żagle.

Doradztwo finansowe

Doradztwo finansowe to kompleksowa pomoc, która pokazuje, jak zarządzać swoimi finansami, aby deficyty budżetowe zostały wyeliminowane w mgnieniu oka. To także szereg wskazówek jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami w przyszłości, jak przygotować się do pozyskania zewnętrznego finansowania dla firmy.

Opracowywanie biznesplanów

Planowanie biznesowe, prognozowanie i budżetowanie – to tworzenie dokumentów związanych z finansami firmy, opisujących jej obecny i przyszły stan, wskazujących na obecny, pożądany i możliwy do osiągnięcia plan finansowy.

Analizy finansowe

Zakres analizy finansowej obejmuje: analiza sprawozdań finansowych, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników wpływających na wyniki finansowe, ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności odnośnie do: płynności, zadłużenia, aktywności, obrotowości, efektywności, etc.

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest wykorzystywana do oceny różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Dane wymagane do analizy pozyskiwane są bezpośrednio ze sprawozdań finansowych. Wyliczone wskaźniki pozwalają na interpretację sytuacji finansowej firmy w danym momencie.

Budżetowanie

Budżetowanie obejmuje planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetów, a także ich późniejszą kontrolę. Szczególnie owocne w firmach z zarządzaniem zdecentralizowanym. Pozwala monitorować wykonywanie czynności i sprawować kontrolę nad podległym kierownictwem.

Analiza opłacalności

Analiza opłacalności to ocena oparta na mierzalnych parametrach takich jak koszty stałe. Przewaga kosztów może wywołać utratę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Za pomocą tej metody właściciel może przewidzieć następne kroki związane ze swoimi decyzjami zarządczymi.

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów – jej celem jest pełne uwzględnienie kosztów ponoszonych przez klienta podczas zakupów oraz doradzanie i wdrażanie działań mających na celu redukcję kosztów w tym obszarze. Dostarczane są rozwiązania sprawdzone przez inne firmy.

Identyfikacja i ocena istotnych operacji gospodarczych

Identyfikacja i ocena znaczących operacji gospodarczych, które mają wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa – obejmuje analizę zdarzeń, mających bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą, zmiany wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów w celu poprawy sytuacji finansowej firmy.

Tworzenie procedur obiegu dokumentacji

Tworzenie procedur obiegu dokumentacji, to opracowanie założeń tego procesu w firmie oraz okresowa kontrola ich stosowania. Usługa ta ma na celu zapewnienie wysokiej wydajności i bezpieczeństwa wymiany dokumentów pomiędzy różnymi działami firmy.

Ekspertyzy i opinie rynkowe

Ekspertyzy i opinie rynkowe dostarczają uporządkowane dane rynkowe wraz z ich interpretacją ekspertów. Zawierają dane makroekonomiczne, prognozy krótko- i długoterminowe, dane o zmianach na rynku i w środowisku konkurencyjnym, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji.

Opinie sądowe

Opinie sądowe dostosowywane są na zlecenie klientów indywidualnych lub firm, które na celu mają wsparcie podmiotów w dochodzonych przez nich roszczeniach lub prowadzić do zawarcia ugody.

Scroll to Top
Przewiń do góry