Doradztwo i Wsparcie Podatkowe

Księgowi niechętnie doradzają Twojej firmie w kwestiach podatkowych, nie mówiąc już o pomocy w konstruowaniu umów?

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej firmy.

Najważniejszą wartością jest dla nas bezpieczeństwo księgowe, podatkowe i prawne naszych klientów. Dlatego w naszym zespole pracują także prawnicy, którzy zapewniają wsparcie prawne dla naszych klientów oraz realizowanych przez nich projektów. Wsparcie prawne pozwala nam również realizować usługi osadzone w różnych dziedzinach prawa, a nasi klienci mają pewność, że działamy na najwyższym merytorycznym poziomie.

Najważniejszą wartością jest dla nas bezpieczeństwo księgowe, podatkowe i prawne naszych klientów. Dlatego w naszym zespole są również prawnicy, którzy świadczą pomoc prawną klientom i ich projektom. Wsparcie prawne pozwala nam również świadczyć usługi związane z różnymi dziedzinami prawa, a nasi klienci mogą być pewni, że działamy na najwyższym poziomie merytorycznym.

Doradztwo podatkowe dotyczy najczęściej zagadnień związanych z rozliczeniami podatków CIT, PIT, VAT, PCC oraz postępowaniami podatkowymi i sądowymi. W tych dziedzinach oferujemy:

● sporządzenie opinii w zakresie: kwalifikacji kosztów podatkowych, weryfikacji dowodu wykonania usług,
● kompleksową obsługę podatkową,
● przeprowadzanie analiz odnoszących się do zarządzania ryzykiem podatkowym,
● ocenę rezultatów wykonywanych transakcji w dziedzinie podatków od towarów i usług,
● asystowanie w administracyjnym toku postępowania,
● przygotowanie analiz dotyczących wzajemnych powiązań transakcji krajowych i międzynarodowych w zakresie podatku od towarów i usług,
● przygotowywanie analiz decyzji sądów administracyjnych w kontekście ich wykorzystania dla celów wsparcia stanowiska klienta w sporze z organami podatkowymi,
● weryfikację i sporządzanie linii interpretacyjnej organów podatkowych w danych kwestiach,
● przygotowanie wzorów pism procesowych, wyjaśnień, odpowiedzi, zastrzeżeń itd.,
● formułowanie opinii prawno-podatkowych odnoszących się do aspektów merytorycznych sprawy klienta,
● opracowanie dokumentacji cen transferowych – wykonanie i wdrożenie polityki cen transferowych oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej prawem.

W obszarze naszej działalności doradztwa podatkowego znajdują się również usługi wdrożeniowe zoptymalizowanej strategii podatkowej. Pracę nad wdrożeniem realizujemy w kilku etapach. Analiza sytuacji podatkowej i związane z nią porady to dopiero pierwszy krok. Prawidłowe zastosowanie optymalizacji podatkowej wymaga dodatkowych działań, które doradca podatkowy podejmuje we współpracy z księgową czy księgowym. Usługi te obejmują m.in:

● tworzenie struktur biznesowych,
● opracowanie stosownych umów pomiędzy podmiotami,
● adaptacja procesów i sporządzanie dokumentacji wymaganej do korzystania z ulg IP BOX oraz B+R,
● raportowanie schematów podatkowych.

Należy zauważyć także zagadnienia specyficzne dla danych gałęzi biznesu, które napotykamy dzięki wielkości naszych struktur i znacznemu zróżnicowaniu grupy naszych klientów. Wyróżnić w nich możemy:

Doradztwo podatkowe dla branży rolniczej

Związane jest z problematyką umów podatkowych na styku działalności rolniczej (uprawy i hodowla zwierząt) i działalności okołorolniczej (świadczenie usług na rzecz innych rolników). Bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów jest dla nas kluczowe, dlatego wspólnie pracujemy nad znalezieniem najlepszych rozwiązań podatkowych.

Doradztwo podatkowe dla branży medycznej

Obejmuje zagadnienia specyficzne dla tego sektora, co do zasady zwolnionego z podatku VAT. Zwolnienie z VAT oznacza brak prawa do odliczenia tego podatku naliczonego, który jest istotnym czynnikiem kosztowym (np. wynajem lub zakup lokalu). Od każdej reguły są jednak wyjątki – tak samo w tym przypadku (np. medycyna estetyczna). Naszym klientom pomagamy znaleźć najlepsze dopasowane do nich rozwiązania.

Doradztwo podatkowe dla branży budowlanej

Charakteryzuje się bardzo konkretnymi problemami związanymi z treściami podpisywanych umów i dłuższym czasem trwania projektów. Przykładowo, można wyróżnić w tym obszarze takie tematy jak: split payment stosowane przez instytucje publiczne, umowy konsorcjalne czy nie płynność finansową w branży spowodowaną niezapłaconymi fakturami (ulga na złe długi, anulowanie nieściągalnych należności). Pomagamy naszym klientom poruszać się w labiryncie przepisów, wyjaśniamy zawiłości podatkowe i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Branża fin-tech i klasyczne inwestycje na różnych rynkach

System podatkowy nie radzi sobie z nowymi wyzwaniami i szybko zmieniającymi się kierunkami inwestowania. Kryptowaluty dostatecznie pokazały, że należy wypracować zupełnie nowe podejście do interpretacji starych przepisów podatkowych. Nasi klienci mogą czuć się pewnie, ponieważ w tym sektorze również świadczymy profesjonalne usługi.

Doradztwo podatkowe w branży przetwórczej

Doradztwo podatkowe w branży przetwórczej często odnosi się do komplikacji związanych z klasyfikacją PKWiU produktów pod kątem stosownej stawki VAT – organy interpretacyjne unikają samodzielnej kategoryzacji, zrzucając tą odpowiedzialność na podatników – wywołuje to znaczące zagrożenia podatkowe dla firm. Z naszym wsparciem unikniesz tego ryzyka.

Doradztwo podatkowe dla branży IT

Doradztwo podatkowe dla sektora IT szczególnie powiązane jest z tworzonymi w tej dziedzinie wartościami niematerialnymi i prawnymi. Odnosi się to zarówno do kwestii skorelowanych z udzielaniem licencji lub ich nabywaniem. Stąd zawsze warto skorzystać z rady ekspertów przed podjęciem takich kroków prawnych. Oferujemy także kompleksowe doradztwo i wsparcie przy pozyskaniu ulgi IP BOX.

Doradztwo podatkowe dla branży e-commerce

Doradztwo podatkowe dla sektora e-commerce skupia się na analizie podatkowej oraz prawnych aspektach działania platform dropshippingowych. Sprawdzamy regulaminy sklepów internetowych, doradzamy i zajmujemy się sporami związanymi z e-commerce w szczególności za pośrednictwem portali sprzedażowych m.in. Allegro i Amazon.

Scroll to Top
Przewiń do góry