Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową. Komu przysługuje ulga B+R?

W jednym z listów Benjamin Franklin napisał, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki„. Same podatki dochodowe są skonstruowane w taki sposób, aby przedsiębiorcy mogli odliczać od podatku niektóre wydatki, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania podatkami dochodowymi. Taki zabieg pozwala zredukować wysokość podatku należnego fiskusowi. Większość podatników dąży do tego, aby jak najwięcej owoców ciężkiej pracy zostało w ich własnych kieszeniach. Jako przedsiębiorca zastanawiałeś się nad tym nie raz, nie dwa. Jak zarządzać budżetem firmy, aby podatki nie zniechęcały Cię do rozwijania firmy? Przeczytałeś gdzieś o uldze B+R i nie wiesz, z czym się to je? Nie prowadzisz działalności badawczo-rozwojowej i przekreśliłeś temat raz na zawsze. A komu tak naprawdę przysługuje ulga B+R? 

Czym jest ulga B+R?

 

Zgodnie z art. 3. pkt 6. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), przez ulgi podatkowe rozumie się:

przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

Jeśli ktoś chciałby zajrzeć do tego aktu prawnego, rozsądnie od razu uściślić, że kolejne jego przepisy nie dotyczą zupełnie kategorii ulg, do których zalicza się ulga B+R. Regulowane tam ulgi indywidualne przyznaje się zazwyczaj na wniosek podatnika, gdy wykaże on ważny interes indywidualny lub interes publiczny. Ulga B+ R sprowadza się do podwójnego odliczenia kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Pierwsze odliczenie nie powinno powodować problemów, ponieważ następuje na podstawie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Z drugim odliczeniem, możliwym w sześciu kolejno następujących po sobie latach po roku nabycia uprawnienia do ulgi, nie jest już tak prosto. 

Ulga B+R obejmuje trzy obszary działalności:

 1. Działalność twórczą,
 2. Działalność naukową,
 3. Prace rozwojowe. 

Aby zastosować ulgę B+R, działalność twórcza powinna prowadzić do tworzenia nowych zastosowań, a działalność naukowa do zdobycia wiedzy, którą da się zastosować do nowych produktów lub znacząco ulepszać te produkty, które już istnieją. Prace rozwojowe polegają zaś na wykorzystaniu posiadanej już wiedzy do projektowana nowych produktów lub znaczącego ulepszania już istniejących.

Koszty kwalifikowane ulgi B+R

Wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową, które można odliczyć od podatku, zwane są „kosztami kwalifikowanymi„, których katalog jest zamknięty. Oznacza to, że puszczenie wodzy fantazji niewiele tutaj pomoże – trzeba trzymać się ściśle określonych przez ustawodawcę rodzajów wydatków. Koszty kwalifikujące do odliczenia w ramach ulgi B+R to wydatki poniesione na:

 1. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenie w części związanej z działalnością B+R
 2. nabycie sprzętu specjalistycznego, materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze świadczone przez instytucje naukowe i badawcze, uczelnie, itp., 
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej lub nabycie usługi korzystania z takiej aparatury wykorzystywanej wyłącznie w działalności B+R (z wyłączeniem umów zawartych z podmiotem powiązanym), 
 5.  uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W poczet kosztów kwalifikowanych wchodzą też odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością. Centra badawczo-rozwojowe mają prawo uznać za koszty uprawniające do ulgi także:

 1. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością i które są wykorzystywane w prowadzonej działalności B+R,
 2. koszty ekspertyz i opinii nabytych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Komu przysługuje ulga B+R?

Wbrew pozorom, do skorzystania z ulgi B+R przedsiębiorcy nie potrzebują ani laboratoriów, ani specjalistów czy skomplikowanych badań. Ulgę B+R kieruje się do wszystkich podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, będąc opodatkowanymi jednym z podatków dochodowych i wprowadzają do swojej firmy nowe produkty/procesy/usługi lub ulepszają już istniejące wersje (bez tworzenia nowej technologii). Jakie działania będą pracami B+R w świetle podawanych tutaj definicji? Czy można skorzystać z ulgi, jeśli produkt nawet nie przeszedł testów? Jak konkretnie podejść do zaliczenia wynagrodzeń do kosztów związanych z działalnością B+R?

Pomożemy Ci ze wdrożeniem procesów i opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do korzystania z ulgi B+R! Napisz, to chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on linkedin

Formularz kontaktowy:

Imię i Nazwisko
To pole jest wymagane!
Prosimy o podanie imienia i nazwiska
Adres email
To pole jest wymagane!
Prosimy o podanie adresu email
Numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
 • - Wybierz, którą usługą jesteś zainteresowany/a lub wpisz temat poniżej -
 • Outsourcing Usług Księgowych
 • Audyty Finansowe oraz Księgowe
 • Administracja i Controlling
 • Doradztwo Prawne oraz Podatkowe
 • Szkolenia i Konferencje
 • Rejestracja i Likwidacja Firm
 • Usługi Biegłego Rewidenta
 • Doradztwo Gospodarcze
- Wybierz, którą usługą jesteś zainteresowany/a lub wpisz temat poniżej -
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
 • - Skąd się o nas Pan/Pani dowiedział/a? -
 • Social media
 • Grupa na Facebooku
 • Polecenie
 • E-mail marketing
 • Strona WWW
 • Ulotka
 • Inne
- Skąd się o nas Pan/Pani dowiedział/a? -
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Temat wiadomości
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Treść wiadomości...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Przewiń do góry