Audyty Finansowe oraz Księgowe

Audyty rozumiane są na ogół jako badania sprawozdań finansowych. Audytować można również strefy zobowiązań podatkowych oraz dokumentację prawną działalności.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej firmy.

Audyty postrzegane są na ogół jako badania sprawozdań finansowych. Można sprawdzić również obszary podlegające opodatkowaniu i operacyjne dokumenty prawne.

Wykonywane przez nas audyty obejmują głównie badania sprawozdań finansowych oraz mniej formalne sprawdziany ksiąg rachunkowych. Usługi audytu zewnętrznego oferujemy przedsiębiorcom, których firmy posiadają własne zaplecze księgowe. Ma to na celu zapewnienie, że księgi rachunkowe przedsiębiorstwa i jej sprawozdania finansowe są wolne od błędów.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy obejmuje badanie ksiąg handlowych, dokumentów organizacyjnych pod kątem prawidłowości umów z budżetem państwa w następujących wariantach:

● wstępny audyt podatkowy – identyfikujący obszary ryzyka podatkowego przedsiębiorstwa,
● szczegółowy – dotyczący jedynie wybranego podatku lub zagadnienia,
● kompleksowy – obejmujący wszystkie transakcje podatkowe.

Dzięki przeprowadzeniu audytu podatkowego firma jest w stanie samodzielnie, przed rozpoczęciem kontroli przez administrację podatkową, podjąć wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych.

Audyt podatkowy to złożone i dogłębne badanie sfery zobowiązań podatkowych, które ma na celu:

● identyfikację wszelkich nieprawidłowości w obszarach objętych badaniem,
● diagnozę i minimalizację konsekwencji finansowych błędnych działań,
● eliminację nieprawidłowości w praktyce podatkowej,
● wskazanie czynności mających na celu optymalizację należności podatkowych, a szczególnie ich legalne skonfigurowanie na możliwie najniższym poziomie,
● wsparcie w przyrządzaniu dokumentacji podatkowej,
● pomoc przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych kapitałowo, z kapitałem zagranicznym, która ma za zadanie zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej; na przykład doradztwo w obszarze cen transferowych.

Audyt prawny

Audyty prawne obejmują badanie dokumentów prawnych, ocenę bezpieczeństwa podpisanych transakcji handlowych oraz ochronę przed przyszłym ryzykiem. Odnoszą się do weryfikacji zgodności z przepisami i ocenę bezpieczeństwa stosowanych w firmie m.in.:

● procedur RODO,
● regulaminów,
● umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
● kontraktów handlowych,
● dokumentów założycielskich,
● kompletności dokumentów firmowych,
● wewnętrznych procesów bezpieczeństwa.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność firmy audytorsko-konsultingowej, której celem jest usprawnienie działania organizacji i wniesienie wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga firmie osiągnąć jej cele poprzez systematyczną ocenę i poprawę efektywności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania w organizacji.

Audyty transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Audyty transakcji pomiędzy podmiotami mają wartość dla firm rodzinnych i różnego rodzaju struktur gospodarczych, w szczególności związane są z modyfikacją Jednolitego Pliku Kontrolnego, która nakłada obowiązek oznaczenia faktury między zaangażowanymi podmiotami.

Scroll to Top
Przewiń do góry